Logo van huurders vereniging: Vereenigde Molenbewoners Kinderdijk kleur zwart transparant. Kruirad met molens op de achtergrond.
Logo van huurders vereniging: Vereenigde Molenbewoners Kinderdijk kleur zwart transparant. Kruirad met molens op de achtergrond.

Vereenigde Molenbewoners
KinderdijK

Officiële Huurdersvereniging van de molenbewoners van Werelderfgoed Kinderdijk

7
Molens met kruirad Kinderdijk, wit silhouette illustratie Vincent Arnoldussen.

Bewoonde molens

De molens van Kinderdijk zijn gebouwd als waterwerktuigen. Als waterpompen op windkracht. De molenaars die de molens bedienden woonden ook op hun werkplek, een dienstwoning. Ook vandaag de dag wonen molenaars met hun gezinnen op de molens. Met veel passie en liefde voor onze molens en het gebied. Waar onze voorouders hebben gewoond en gewerkt. Waar ook generaties na ons zullen wonen en werken. Molenaars en hun gezinnen zijn onlosmakelijk met het gebied verbonden.

Huurdersvereniging
De Vereenigde Molenbewoners Kinderdijk
komt op voor de belangen van molenbewoners en hun leefomgeving.

“De bewoning van de molens is een wezenlijk onderdeel van de erfgoedwaarde en de authenticiteit van het Werelderfgoed Kinderdijk.”

Bewonersconvenant 2017