Molenaars en Bewoners

Sinds 1738

Bewoner en molenaar

De molens van Kinderdijk worden al sinds de bouw in 1738/1740 bewoond door molenaars en hun gezinnen. Molenaars werkten vroeger voor het Waterschap en woonden op hun werkplek. De molens waren werktuigen, machines en dienstwoningen. De molenbewoners gaven vorm aan het gebied. Ze beheerden de kades, de riet- en griendcultuur, kleinschalige landbouw en visserij. Hun erven waren een afspiegeling van hun leven en hun bijverdiensten. 

In de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw werden de molens buiten gebruik gesteld en kregen de status van reservebemaling (via de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd, BWO). De buitengebruikstelling van de molens had tot gevolg dat een gedeelte van de oorspronkelijke bewoners vertrokken, met name op de Overwaard. Daar leidde de uitgebruikstelling bij de ontslagen molenaars tot grote emoties.

Nu zijn molenbewoners vrijwilligers. Met veel liefde en passie voor onze molens en het gebied. Waar ook nu nog sommige huidige bewoners deel uitmaken van een aantal van Nederlands oudste molenaarsgeslachten. Waar molenaars het vak leerden van hun vaders, van hun grootvaders. Waar ook generaties na ons zullen wonen en werken. Molenaars en hun gezinnen zijn onlosmakelijk met het molengebied verbonden. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van de erfgoedwaarde en de authenticiteit van het Werelderfgoed Kinderdijk. 

“Partijen zijn overeengekomen dat de huidige molens die worden bewoond hun woonfunctie dienen te behouden. (…)
De Lage Molen wordt geacht bewoond te zijn zodat een totaal van 16 molens bewoond blijven.”

Bewonersconvenant 2017

Molenbewoners uit verleden en heden

twintig molens

meer dan 200 gezinnen

(Klik op de gekleurde namen voor meer informatie.)

 

Familie A. Adriaanse, Zesde Overwaard (1958-1995) •

Familie A. Boele, Blokweer (1865-1885) •

Familie F. Boele, Lage Molen (1939-1944)

Familie J. Boele, Achtste Overwaard (1927-1957)

Familie C. den Boer, Derde Overwaard (1970-heden) •

Familie E. den Boer, Tweede Overwaard (1946-1950) •

Familie P. Breedveld, Vierde Overwaard (onbekend) •

Familie A. de Bruijn, Zevende Overwaard (1867-1901) •

Familie C. Groenendijk, Tweede Nederwaard (1955-1956) •

Familie P. de Haan, Lage Molen (1763-1764) •

Familie K. van den Heuvel, Hooge Molen (1854-1899) •

Familie A. Hoek, Vijfde Nederwaard (1990-heden) •

Familie C. Hoek, Vijfde Nederwaard (1895-1929)

Familie D. Hoek, Oude Molen Derde Overwaard (1944-1953) •

Familie G. Hoek, Zevende Overwaard (1940-2001) •

Familie J.D. Hoek, Vijfde Nederwaard (1744-1759) •

Familie J. Hoek, Vierde Nederwaard (1976-1999) •

Familie C. Hoek, Achtste Nederwaard (1890-1942)

Familie J. Hoek, Vierde Nederwaard (2000-heden) •

Familie A. Hoek, Zevende Nederwaard (1976-2009) •

Familie K. Hoek, Zesde Nederwaard (1991-2019) •

Familie M. Hoek, Hooge Molen (1939-1948) •

Familie P.W. Hoek, Blokweer (1939-1985)

Familie J. Van Hofwegen, Tweede Nederwaard, (1867-1912) •

Familie w. Hofwegen, Tweede Nederwaard, (1912-1914) •

Familie J. Van Hofwegen Blokweer (1890-1939) •

Familie H. de Jong, Eerste Overwaard (1958-heden) •

Familie J. de Jong, Hooge Molen (1899-1939) •

Familie P.P. Klapwijk, Hooge Molen (2012-heden)

Familie W. Kwakernaak, Vijfde Overwaard (1922-1946) •

Familie A. Mol, Achtste Overwaard (1976-heden) •

Familie A. Noorlander, Zesde Overwaard (2012-heden) •

Familie C. Noorlander, Hooge Molen (1966-1978) •

Familie J. Ottevanger, Vijfde Overwaard (1946-1949) •

Familie L. Ottevanger, Lage Molen (1902-1939) •

Familie B. den Ouden, Eerste Nederwaard (2007-heden)

Familie J. Pot, Eerste Nederwaard (1740-1777) •

Familie G.J. Rozendaal, Zevende Nederwaard (2010-heden) •

Familie A. Stam, Hooge Molen (1978-2009) •

Familie C. Van den Berg, Derde Nederwaard (1981-heden) •

Familie K. Van der Graaf, Lage Molen (2021-heden) •

Familie L. van Rijnsbergen, Vierde Nederwaard (1903-1929) •

Familie C. Van Vliet, Tweede Overwaard (1893-1923) •

Familie H. Van Vliet, Tweede Overwaard (1923-1945) •

Familie J. Verhaar, Lage Molen (1970-2013) •

Familie R. Verkerk, Zesde Overwaard (1996-2012)

Familie A. de Vries, Achtste Nederwaard (1955-2009)

Familie J. de Vries, Vijfde Overwaard (1967-heden) •

Familie J. de Vries, Achtste Nederwaard (2011-heden) •

Familie J.C. de Vries, Eerste Nederwaard (1963-2006) •

Familie T. de Vries, Vierde Overwaard (1940-onbekend) •

Familie W. de Vries, Blokweer (1885-1890) •

Familie W. Wensveen, Tweede Overwaard (1958-2003) •

Familie E. Wensveen, Tweede Overwaard (2003-heden)

Familie A. Wisse, Zevende Overwaard (2002-heden) •

Logo van huurders vereniging: Vereenigde Molenbewoners Kinderdijk kleur wit. Kruirad met molens op de achtergrond.