Over Ons

Oprichting Huurdersvereniging

In 2018 traden een drietal leden (Mol, De Vries, Van den Berg) van de Bewonerscommissie terug met het verzoek aan anderen om hun plaats in te nemen. Aan het einde van een reeks algemene bewonersbijeenkomsten is besloten de nieuwe commissie uit te breiden tot zes leden. Tijdens die bijeenkomsten is ook nagedacht over te volgen strategieën om de positie van molenbewoners in Kinderdijk te verbeteren.

Op advies van diverse raadgevers en na raadpleging van alle molenbewoners is in 2020 een vereniging opgericht: De Vereenigde Molenbewoners van Kinderdijk.

Bestuur:

Voorzitter: Gert-Jan Rozendaal Zevende Nederwaard
Secretaris: Ed Wensveen Tweede Overwaard
Penningmeester: Petra Hoek Vijfde Nederwaard
Bestuurslid: Anja Noorlander Zesde Overwaard

 

Bestuur

Voorzitter:
Gert-Jan Rozendaal
Zevende Nederwaard

secretaris:
Ed Wensveen
Tweede Overwaard

Penningmeester:
Petra Hoek
Vijfde Nederwaard

Bestuurslid:
Anja Noorlander
Zesde Overwaard

Bewonerscommissie

In 2002 is de Bewonerscommissie in het leven geroepen. Dit bleek nodig nadat het beheer en het eigendom van de molens in handen kwam van de nieuwe Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De belangen van de huurders dreigden op de achtergrond te raken.

De Bewonerscommissie bestond in de eerste jaren uit de leden Ad Mol (Achtste Overwaard), Jaap De Vries (Vijfde Overwaard), Cock Van den Bergh (Derde Nederwaard) en Arie Hoek (Vijfde Nederwaard). Arie maakte in 2012 plaats voor Gert-Jan Rozendaal (Zevende Nederwaard).

In 2017 is op intiatief van de Bewonerscommissie het Bewonersconvenant opgesteld. Daarin maken betrokken partijen in het gebied afspraken om te komen tot betere onderlinge verhoudingen. Het convenant is ondertekend door Waterschap Rivierenland, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Gemeente Molenwaard en alle molenbewoners.

Logo van huurders vereniging: Vereenigde Molenbewoners Kinderdijk kleur wit. Kruirad met molens op de achtergrond.

Ons Logo

Het silhouet van Kinderdijk met daarin het kruirad met zestien spaken.
Symbool voor de zestien molenbewoners die gezamenlijk de molen naar de wind kruien.
Het logo is ovaal, in de vorm van het roedeplaatje van Pot, de beroemde Kinderdijkse molenroede.

 

“Partijen verklaren dat zij bij nieuwe ontwikkelingen en het maken van plannen in het gebied elkaar vroegtijdig zullen betrekken op een zodanige wijze dat wederzijds begrip en een betere verstandhouding worden bereikt.”

Slotverklaring Bewonersconvenant